You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Ishøj Stationsvej

Projekt data

Sted: Ishøj, Danmark

Inden for en periode på 10 år, har Vejdirektoratet ikke færre end 600 broer, der enten skal renoveres eller nyopføres.

Vejdirektoratet har således netop gennemført nyopførelsen af broen, der fører den østgående trafik på Ishøj Stationsvej over Køge Bugt Motorvejen. Et udfordrende projekt, som stillede store krav til sikkerhed og kvalitet på alle niveauer – og altså også med hensyn til stilladsløsningen.

Den oprindelige bro, der blev opført af Københavns Amt i 1972, var af typen ”fire-fags, forspændt pladedrager med skjulte tværbjælker”.
Ved et særeftersyn i 2007 viste det sig, at beton og armering var nedbrudt flere steder, og det blev vurderet, at søjler og brodæk skulle udskiftes, da det ikke ville være økonomisk forsvarligt at reparere/renovere.
Der var med andre ord bedst økonomi i at bygge en helt ny bro.
For denne løsning talte også det forhold, at etableringen af butikker i erhvervsområdet har medført et behov for en stiforbindelse til fodgængere og cyklister.
 

Udfordringer

Arbejdet er foregået i etaper, hvor de første drejede sig om nedrivningen af den eksisterende bro.
Efter nedrivningen blev der opført en helt ny bro med en dobbeltrettet fællessti, som forbinder Voldstien med det store erhvervsområde.
Pladsen til stien er blevet skabt ved at inddrage nødsporet og reducere bredden af de tre vognbaner.
Af hensyn til trafiksikkerheden er der anlagt en skillerabat med hegn mellem stien og Ishøj Stationsvej.
Kravet til stilladsopstillingen var, at der skulle etableres to store gennemkørsler med en tre-sporet motorvej i hver. 

Tilsynshåndbogen foreskriver, at der ved opførelse af broer skal afholdes diverse kurser.
I forbindelse med det gennemførte projekt på Køge Bugt Motorvejen blev kursus A, D, E og F for både timelønnede og funktionærer afholdt hos PERI. Vi stiller gerne lokaler til rådighed for kurser også ved fremtidige bro-projekter. 

Kunde

MT Højgaard A/S

PERI løsning

De store stålprofiler (HE 500B) var årsagen til, at broen skulle støbes med en overhøjde på cirka en meter, og derefter sænkes på plads ved hjælp af elefantfødder og styr.
HD 200 var det naturlige valg til denne opstilling, da det store frirum gjorde, at understøtningsmateriellet kunne udnyttes optimalt.
Ved gennemkørslerne blev der opstillet tårne, mens der på vederlagene blev monteret sænkekiler. Ydermere blev der støbt et interimsfundament under hver tårnrække.
På grund af elefantfødderne, som skulle anvendes til sænkning af broen, løb man ind i nogle projekteringsmæssige udfordringer, da man skulle placere de store stålprofiler.
Udfordringerne blev dog løst på bedste vis i et tæt samarbejde mellem PERI og stilladskoordinator Janus Krogsbæk fra MT-Højgaard.