You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI virksomhedsprofil

Koncernledelsen i ​​PERI GmbH: Leonhard Braig (Produktion & Supply Chain), Dr. Fabian Kracht (Finans & Organisation, talsmand for ledelsen) Carl Heathcote (Salg & Teknisk Design).

Familievirksomheden PERI har været aktiv på markedet i næsten 50 år og altid været en pioner inden for forskallings- og stilladsteknologi. Det, der har skabt vores succes er, at uanset hvad vi gør, så tænker vi først og fremmest på udbyttet for vores kunder.

Samarbejde baseret på partnerskab og tillid er en grundlæggende værdi i vores virksomhed, og danner derfor også grundlaget for vores kundeforhold.

8700
Medarbejdere
1.48 bn
Årlig omsætning
70
Datterselskaber
140
Logistikcentre

Hjemme i Weissenhorn og på verdensplan

Oprindelsen og hovedkvarteret for alle vores aktiviteter

Centrale funktioner, som udviklings- og produktionsfaciliteter, har siden virksomhedens grundlæggelse i 1969, været placeret i Weissenhorn nær Ulm i Sydtyskland.

I 2016 købte PERI nye faciliteter, med produktionshaller og kontorbygning, i den bayerske by Günzburg ca. 20 km væk. Det har endnu en gang øget produktionskapaciteten markant.

Se placeringen på et kort

Vores internationale ledelse står for dybdegående ekspertise.
Vi udnytter vores kendskab til og forståelse af lokale krav til at udvikle de rette forskallings- og stilladsystemer, således vi imødekommer ethvert behov over hele verden.

Tæt på vores kunder og deres projekter

Vi søger altid og aktivt at være tæt på vores kunder. I dag er vi repræsenteret gennem mere end 70  på alle kontinenter; dertil har mange lande flere filialer og yderligere salgskontorer. Gennem mere end 120 effektivt drevne udlejningsvirksomheder verden over, leverer vi de krævede forskallings- og stilladsmaterialer, således vi kan forsyne alle vores kunders projekter og klare samtlige spidsbelastninger. Og vi fortsætter med at udvide forretningen.

Vores værdifulde indsigter stammer fra mange års international aktivitet tillige med kendskab til mangfoldige regionale krav til byggemetoder og procedurer, materiale- og udstyrsudnyttelse samt lønomkostninger. Vi kombinerer denne detaljerede know-how, så vi kan udvikle relevante produkter og tjenester. Sådan skaber vi global viden og verdensomspændende konkurrencefordele baseret på lokal viden og forståelse. Og alle vores kunder over hele verden nyder godt heraf. Det danner grundlaget for vores præstationsledelse.


Vores opskrift på succes gennem næsten 50 år: innovation, internationalisering og engagerede medarbejdere

Kontinuerlig og stabil vækst, baseret på vores egne styrker, danner potentialet for vores virksomheds videre udvikling. Derfor arbejder vi konstant på at udvide vores sortiment af ydelser og produktionskapaciteter. Takket være udvidelsen af de ​​eksisterende lokaliteter og etableringen af yderligere datterselskaber, styrker vi vores lokale tilstedeværelse på verdensplan. Vores mål er fremover at være endnu tættere på vores kunder globalt og at kunne betjene dem endnu bedre og hurtigere.

Vores medarbejdere over hele verden, samt deres præstationer og kompetencer, udgør vores virksomheds sande kapital. Deres store motivation og særlige PERI holdånd, deres stærke kundeorienterede tilgang og daglige fokus på konkrete kundekrav er de elementer, der har gjort os så succesrige, lige siden PERI blev grundlagt.

Vores succesfaktorer er en fantastisk innovativ styrke og internationalisering på et tidligt stadium. Bag dette, står omkring 8.100 medarbejdere, der ønsker at levere den bedste individuelle løsning til gavn for vores kunder.

Medarbejdere

Omsætning


Banebrydende produkter og systemer

De grundlæggende krav i vores udvikling er at sikre hurtigere og sikrere arbejdsgange. PERIs produkter er derfor konstrueret således, at de giver brugerne og entreprenørene fordele mht. håndtering tillige med reduktion af arbejdsbyrden, øget sikkerhed samt omkostnings- og personalebesparelser.

Derfor lægger vi stor vægt på at minimere antallet af individuelle komponenter til systemkonstruktioner, fordi det giver en positiv daglig effekt: Som følge heraf, er hver brug blevet hurtigere og lettere, logistikkravene er reduceret og søgetider på byggepladsen hører fortiden til - for blot at nævne nogle få effekter. Innovativ konstruktion, intelligent konfigurerede mekaniske systemer, høj kvalitet og holdbarhed er ligeledes klare krav til PERIs ingeniører.

Når som helst, at det er muligt, udvikler vi vores systemer til det bredest mulige anvendelsesområde. Det medfører maksimal materialeudnyttelse og eliminerer ubrugte lagre af materialer. Om nødvendigt, supplerer vi systemkomponenter til meget specielle formål, således man undgår dyre, projektspecifikke konstruktioner. Dermed øger PERIs løsninger den økonomiske effektivitet, typisk i alle byggeprocesserne.

Beviset på, at vi er på rette vej med denne tilgang er, at PERI altid har sat standarden på markedet med sine innovationer, og at PERIs systemer er velkendte over hele verden.

Den specielle MX anker teknik monteret fra én side uden brug af afstandsrør og konusser.

Vi udvikler nye produkter til anvendelsesområder, hvor vi ser rationaliseringspotentialer med en reel fremtid. Således udvikler vi effektivt systemudstyr med praktiske detaljer, der fastholder en stærk position på markedet i mange år.


Høj faglig kompetence og stor erfaring med ingeniørarbejde

Det er helt naturligt for vores ingeniører at optimere konstruktionen i vores processer. Ud over de tekniske krav, tager de altid hensyn til sikkerhedsmæssige overvejelser og økonomisk effektivitet under udførelsen.

PERIs ingeniører planlægger og designer forskallings- og stilladsløsninger under hensyntagen til tekniske krav, grænsevilkår under brugen samt den enkelte kundes individuelle krav. Dette resulterer i optimerede løsninger til enhver projektopgave - meget ofte allerede i udbudsfasen.
Endvidere leverer PERI også den krævede tekniske dokumentation - fra implementeringstegninger til verificerbare statiske beregninger. PERIs ingeniørers mål er altid at sikre en effektiv procesoptimering, med det formål at reducere gennemførselstider og omkostninger.

I den proces bruger vi systemerne til at skabe informationsstyring i planlægnings- og implementeringsfaserne, hvilket letter den tværgående kommunikation mellem virksomheder og forskellige lokationer. Målet med alle PERIs udviklinger er en komplet integration af forskallings- og stilladsløsninger i de fremtidige BIM-simuleringer. Fremover vil vores ingeniører fuldt ud udnytte potentialet i femdimensionel planlægning, når det gælder udførelsen af ​​byggeopgaver med vores kunder.

Det høje ekspertiseniveau, der findes i PERIs internationale applikationsteknologi, er opnået gennem et intensivt samarbejde, tæt netværk og løbende uddannelse af vores ingeniører over hele verden. Sådan sikrer vi også, at virksomhedens knowhow og internationale erfaring, som er opnået sammen med vores kunder, virkelig gavner alle vores kunder og projekter uanset størrelse.


Pålidelige tjenester i alle projektfaser

PERIs udvalg af tjenester inden for projektstøtte strækker sig fra udarbejdelsen af ​​gennemførlighedsundersøgelser til særligt udfordrende projekter og materialeudlejninger, der opfylder krav under spidsbelastninger og til rengøring og reparation af kundens egne materialer. Vores tætte netværk af logistikcentre sikrer hurtig materialetilgængelighed til ethvert projekt. Vi gør også vores systemudstyr tilgængeligt i vores udlejningsparker og sikrer dermed vores kunder en omkostningseffektiv mulighed for at håndtere spidsbelastninger eller særlige projektopgaver.

Om nødvendigt kan vores tilsynsførende sikre, at PERIs løsninger bruges effektivt på byggepladsen. Desuden understøtter vi de styrende processer på kundesiden med høj gennemsigtighed og præstationsrelateret fakturering. I større projekter hjælper PERIs projektledere med at tilpasse materialemængderne, så de passer til de egentlige krav og derved opnår et ideelt, økonomisk rentabelt materialebehov/omkostningsforhold på stedet.

Vores kunders vigtigste kontaktperson er altid den pågældende personlige salgsingeniør. Han samler alle krav og arbejder sammen med dem, der er ansvarlige for projektgennemførelsen, om at udarbejde en relevant, komplet projektservicepakke med et tilpasset udvalg af pladsrelaterede tjenester.

Our supervisors ensure that the PERI solutions are efficiently used on the construction site.

Vores ydelser er baseret på en praktisk tilgang og designet til at matche vores kunders projektfaser. De giver reelle fordele på både store og små byggepladser.


Førsteklasses kvalitet er standard hos PERI

Vi bestræber os på konsekvent at producere og levere høj kvalitet på et bæredygtig grundlag. Derfor investerer vi løbende i moderne produktionsprocesser og inspektionsprocedurer, så vi kan blive endnu bedre. Allerede i produktudviklingsfasen lader vi komponenterne gennemgå en bred vifte af tests for at få mest muligt ud af dem og gøre dem klar til serieproduktion. Det omfatter blandt andet levetidstest i saltbad eller torsionstest af de enkelte komponenter. Således sikrer vi, at PERIs systemer er velegnede til hård daglig drift på byggepladsen og at de betragtes som pålidelige.

Hele processen i den efterfølgende serieproduktion er underlagt løbende kvalitetssikring, som klart er defineret og certificeret gentagne gange fra køb til levering. Derfor leverer vi den lovede kvalitet af PERIs forskallinger og stilladsystemer.

Også her gennemgår resultaterne løbende evalueringer, og naturligvis bruger vi altid nye resultater til at gennemføre yderligere forbedringer med. Fx udviklede vi en yderligere hulrumsforsegling med aktiv korrosionsbeskyttelse til MAXIMO Panelforskalling og integrerede den i produktionsprocessen, hvilket igen har øget holdbarheden af ​​vores innovative vægforskalling.

Det brede udvalg af PERIs udviklings- og produktionsprocesser omfatter belastningstest, holdbarhedstest samt løbende kvalitetskontrol. Endvidere bekræfter certificeringer fra eksterne testinstitutter og organisationer den høje kvalitet af PERIs produkter:

Udvikling, produktion og kvalitetssikring går hånd i hånd i vores virksomhed. Velkvalificeret personale og topmoderne produktions- og testprocedurer sikrer langtidsholdbare produkter.

Highly qualified personnel and the very latest production and testing procedures ensure long-lasting products.

Bæredygtighed som primært princip

Fremtidig levedygtighed samt økologisk og økonomisk bæredygtighed har høj prioritet i alle vores virksomhedsaktiviteter. Allerede i udviklingsfasen sætter vi fokus på optimal materialeudnyttelse, mens det belastningsoptimerede design i PERIs systemer og systemkomponenter sikrer økonomisk brug af materialerne. PERI udvælger og indkøber ​​råmaterialer med hensyntagen til økologisk bæredygtighed. F.eks. stammer træet til vores støbefiner så vidt muligt fra certificerede, bæredygtigt forvaltede skove. Vores indkøbsprocesser er en integreret del af kvalitetsstyringssystemet, og tager højde for og optimerer nuværende og fremtidige miljøomkostninger. Derfor har udskiftningen af farlige eller skadelige stoffer også været en del af PERIs virksomhedsstrategi gennem årtier.

I produktionen sikrer ny teknologi og effektive processer ressourcebesparende produktion og optimal produktkvalitet. Det garanterer et stort antal genanvendelser og en lang levetid af PERIs systemer, hvilket igen påvirker ressourceforbruget positivt. Hvis den krævende daglige slitage alligevel medfører skader, kan PERIs materialer repareres professionelt på vores logistikcentre. Leverings- og lagerlogistik optimeres ligeledes med hensyn til fragtmængder og transportruter. Strategisk placerede lokationer garanterer korte leveringsafstande, hvorved transporten også løbende optimeres via et intelligent logistiknetværk.

Sidst men ikke mindst, som et familieejet selskab, søger vi principielt at fastholde bæredygtighed. Fremtidsorienterede aktiviteter, baseret på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed, har altid været et centralt element i PERIs kultur. PERIs ledelse har således brugt en fremtidsorienteret tilgang og gennemført en langsigtet strategi - lige fra oprettelsen af ​​nye PERI-lokationer og et omfattende uddannelsesprogram for PERIs medarbejdere til strategisk udvikling af nye markeder og forretningsområder.

The design of the MULTIPROP Prop exemplifies optimized material utilization: the shape guarantees a high load-bearing capacity of the prop with minimum material requirements.

Designet af MULTIPROP dækstøtten er et godt eksempel på optimeret materialeudnyttelse. 
Aluminiums dækstøtten med firedobbelt gevind og intergret målebånd er kendt for sin høje bæreevne og meget lave egenvægt. 

MULTIPROP dækstøtter

The DUO Universal Formwork components are made of a technopolymer in injection moulds which means no waste is generated. Used material can be used to manufacture new products.

Alle enkeltdele til DUO Universalforskalling er fremstillet af polytech og produceres i specielt udviklede sprøjteforme uden generering af affald. Brugt materiel kan genbruges til produktion af nye produkter.

DUO Universalforskalling

PERI systems have been designed to provide a long service life. With panel formwork, for example, even badly damaged elements can to be used countless more times after being repaired and fitted with a new formliner.

PERI-systemer er designet til at levere lang levetid. Takket være panelforskallingen, så kan fx selv alvorligt beskadigede elementer bruges flere gange efter at være blevet repareret og udstyret med en ny forskallingsforing.

Rens & reparation

A symbol of sustainability at PERI: wood chips which occur as a waste product in the girder production feed our biomass heat and power plant at the company headquarters in Weissenhorn. It generates heat and electricity for the entire location as well as neighbouring households.

Et symbol på bæredygtig-hed hos PERI: træflis, der opstår som affaldsprodukt i produktionen af dragere, forsyner vores biomassevarmeanlæg på vores fabrik i Weissenhorn. Det genererer varme og elektricitet til hele fabrikken og dens nærliggende boliger.