You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI virksomhedsprofil

Familievirksomheden PERI har været aktiv på markedet i mere end 50 år og altid været en pioner inden for forskallings- og stilladsteknologi. Det, der har skabt vores succes er, at uanset hvad vi gør, så tænker vi først og fremmest på udbyttet for vores kunder.

Samarbejde baseret på partnerskab og tillid er en grundlæggende værdi i vores virksomhed, og danner derfor også grundlaget for vores kundeforhold.

Koncernledelsen i ​​PERI SE:

Group Management: fra venste: Jürgen Voss (CFO), Leonhard Braig (Production & Supply Chain), Christian Schwörer (CEO),
Carl Heathcote (Sales & Engineering), Thomas Imbacher (Innovation & Marketing)


9100
Medarbejdere
1.62bn
Årlig omsætning
60
Datterselskaber
160
Logistikcentre

Hjemme i Weissenhorn og på verdensplan

Oprindelsen og hovedkvarteret for alle vores aktiviteter

Centrale funktioner, som udviklings- og produktionsfaciliteter, har siden virksomhedens grundlæggelse i 1969, været placeret i Weissenhorn nær Ulm i Sydtyskland.

I 2016 købte PERI nye faciliteter, med produktionshaller og kontorbygning, i den bayerske by Günzburg ca. 20 km væk. Det har endnu en gang øget produktionskapaciteten markant.

Se placeringen på et kort

Vores internationale ledelse står for dybdegående ekspertise.
Vi udnytter vores kendskab til og forståelse af lokale krav til at udvikle de rette forskallings- og stilladsystemer, således vi imødekommer ethvert behov over hele verden.

Tæt på vores kunder og deres projekter

Vi søger altid og aktivt at være tæt på vores kunder. I dag er vi repræsenteret gennem mere end mere end 60 lande på alle kontinenter; dertil har mange lande flere filialer og yderligere salgskontorer. Gennem mere end 120 effektivt drevne udlejningsvirksomheder verden over, leverer vi de krævede forskallings- og stilladsmaterialer, således vi kan forsyne alle vores kunders projekter og klare samtlige spidsbelastninger. 

Vores indsigt stammer fra mange års international aktivitet og kendskab til regionale krav mht. byggemetoder og procedurer, materiale- og udstyrsudnyttelse. Vi kombinerer denne know-how, så vi kan udvikle relevante produkter og tjenester. 


Vores opskrift på succes gennem næsten 50 år: innovation, internationalisering og engagerede medarbejdere

Kontinuerlig og stabil vækst, baseret på vores egne styrker, danner potentialet for vores virksomheds videre udvikling. Derfor arbejder vi konstant på at udvide vores sortiment af ydelser og produktionskapaciteter.

Vores medarbejdere over hele verden, samt deres præstationer og kompetencer, udgør vores virksomheds sande kapital. Deres store motivation og særlige PERI holdånd, deres stærke kundeorienterede tilgang og daglige fokus på konkrete kundekrav er de elementer, der har gjort os så succesrige, lige siden PERI blev grundlagt.

Vores succesfaktorer er en fantastisk innovativ styrke og internationalisering på et tidligt stadium. Bag dette, står omkring 9.500 medarbejdere, der ønsker at levere den bedste individuelle løsning til gavn for vores kunder.

Medarbejdere

Omsætning


Banebrydende produkter og systemer

De grundlæggende krav i vores udvikling er at sikre hurtige og sikre arbejdsgange. PERIs produkter er derfor konstrueret således, at de giver brugeren og entreprenøren fordele mht. håndtering samt reduktion af arbejdsbyrden, øget sikkerhed samt omkostnings- og personalebesparelser.

Derfor lægger vi stor vægt på at minimere antallet af individuelle komponenter til systemkonstruktioner, fordi det giver en positiv daglig effekt: Som følge heraf, er hver brug blevet hurtigere og lettere, logistikkravene er reduceret og søgetider på byggepladsen hører fortiden til - for blot at nævne nogle få effekter. Innovativ konstruktion, intelligent konfigurerede mekaniske systemer, høj kvalitet og holdbarhed er ligeledes klare krav til PERIs ingeniører.

Beviset på, at vi er på rette vej med denne tilgang er, at PERI altid har sat standarden på markedet med sine innovationer, og at PERIs systemer er velkendte over hele verden.

Den specielle MX anker teknik monteret fra én side uden brug af afstandsrør og konusser.

Vi udvikler nye produkter til anvendelsesområder, hvor vi ser rationaliseringspotentialer med en reel fremtid. 


Høj faglig kompetence og stor erfaring med ingeniørarbejde

PERIs ingeniører planlægger og designer forskallings- og stilladsløsninger under hensyntagen til tekniske krav, grænsevilkår under brugen samt den enkelte kundes individuelle krav.
Dette resulterer i optimerede løsninger til enhver projektopgave - meget ofte allerede i udbudsfasen.
Endvidere leverer PERI også den krævede tekniske dokumentation - fra implementeringstegninger til verificerbare statiske beregninger.
PERIs ingeniørers mål er altid at sikre en effektiv procesoptimering, med det formål at reducere gennemførselstider og omkostninger.


Pålidelige tjenester i alle projektfaser

Vores kunders vigtigste kontaktperson er altid den pågældende personlige salgsingeniør. Han samler alle krav og arbejder sammen med dem, der er ansvarlige for projektgennemførelsen, om at udarbejde en relevant, komplet projektservicepakke med et tilpasset udvalg af pladsrelaterede tjenester.

Vi kan hjælpe dig med at sikre at PERIs løsninger bruges effektivt på byggepladsen.  I større projekter hjælper PERIs projektledere med at tilpasse materialemængderne, så de passer til de egentlige krav og derved opnår et ideelt, økonomisk rentabelt materialebehov/omkostningsforhold på stedet.

Our supervisors ensure that the PERI solutions are efficiently used on the construction site.

Førsteklasses kvalitet er standard hos PERI

Vi bestræber os på konsekvent at producere og levere høj kvalitet på et bæredygtig grundlag. Derfor investerer vi løbende i moderne produktionsprocesser og inspektionsprocedurer, så vi kan blive endnu bedre.
Allerede i produktudviklingsfasen lader vi komponenterne gennemgå en bred vifte af tests, der omfatter bl.a. levetidstest i saltbad eller torsionstest af de enkelte komponenter. Således sikrer vi, at PERIs systemer er velegnede til hård daglig drift på byggepladsen og at de betragtes som pålidelige.

Hele processen i den efterfølgende serieproduktion er underlagt løbende kvalitetssikring, som klart er defineret og certificeret gentagne gange fra køb til levering.

Det brede udvalg af PERIs udviklings- og produktionsprocesser omfatter belastningstest, holdbarhedstest samt løbende kvalitetskontrol. Endvidere bekræfter certificeringer fra eksterne testinstitutter og organisationer den høje kvalitet af PERIs produkter:

Udvikling, produktion og kvalitetssikring går hånd i hånd i vores virksomhed. Velkvalificeret personale og topmoderne produktions- og testprocedurer sikrer langtidsholdbare produkter.

Highly qualified personnel and the very latest production and testing procedures ensure long-lasting products.

Bæredygtighed som primært princip

Økologisk og økonomisk bæredygtighed har høj prioritet i alle vores virksomhedsaktiviteter.

Allerede i udviklingsfasen sætter vi fokus på optimal materialeudnyttelse, mens det belastningsoptimerede design i PERIs systemer og systemkomponenter sikrer økonomisk brug af materialerne.

PERI udvælger og indkøber ​​råmaterialer med hensyntagen til økologisk bæredygtighed. F.eks. stammer træet til vores støbefiner så vidt muligt fra certificerede, bæredygtigt forvaltede skove. Vores indkøbsprocesser er en integreret del af kvalitetsstyringssystemet, og tager højde for og optimerer nuværende og fremtidige miljøomkostninger. Derfor har udskiftningen af farlige eller skadelige stoffer også været en del af PERIs virksomhedsstrategi gennem årtier.

I produktionen sikrer ny teknologi og effektive processer ressourcebesparende produktion og optimal produktkvalitet. Det garanterer et stort antal genanvendelser og en lang levetid af PERIs systemer, hvilket igen påvirker ressourceforbruget positivt. Hvis den krævende daglige slitage alligevel medfører skader, kan PERIs materialer repareres professionelt på vores logistikcentre.

The design of the MULTIPROP Prop exemplifies optimized material utilization: the shape guarantees a high load-bearing capacity of the prop with minimum material requirements.

Designet af MULTIPROP dækstøtten er et godt eksempel på optimeret materialeudnyttelse. 
Aluminiums dækstøtten er kendt for sin høje bæreevne og meget lave egenvægt. 

MULTIPROP dækstøtter

The DUO Universal Formwork components are made of a technopolymer in injection moulds which means no waste is generated. Used material can be used to manufacture new products.

DUO Universalforskalling er fremstillet af polytech og produceres i specielt udviklede sprøjteforme uden generering af affald. Brugt materiel kan genbruges til produktion af nye produkter.

DUO Universalforskalling

PERI systems have been designed to provide a long service life. With panel formwork, for example, even badly damaged elements can to be used countless more times after being repaired and fitted with a new formliner.

PERI-systemer er designet til en lang levetid. Vores finér på formene kan selv efter alvorligt beskadigelse  bruges flere gange efter at være blevet repareret og udstyret med ny finér.

Rens & reparation

A symbol of sustainability at PERI: wood chips which occur as a waste product in the girder production feed our biomass heat and power plant at the company headquarters in Weissenhorn. It generates heat and electricity for the entire location as well as neighbouring households.

Det træflis, der opstår som affaldsprodukt i produktionen af dragere, forsyner vores biomassevarmeanlæg på vores fabrik i Weissenhorn. Det genererer varme og elektricitet til hele fabrikken og dens nærliggende boliger.