You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vigerslev Tunnel

Projekt data

Sted: Copenhagen, Danmark

En ny viadukt, vest for Dybbølsbro Station, blev støbt til det nye dobbeltspor mellem København H og Ny Ellebjerg Station.

Udfordringer

Som en del af det nye dobbeltspor mellem København H og Ny Ellebjerg Station som Banedanmark etablerer, støbte MT Højgaard en ny viadukt vest for Dybbølsbro Station. Dobbeltsporet vil give mulighed for at køre to persontog eller ét godstog ekstra i timen ind og ud af København.

Kunde

MT Højgaard

PERI løsning

Til at løse betonopgaven med, valgte MT Højgaard i samarbejde med PERI en løsning med VARIOKIT tunnelsystem understøttet af Multiproptårne. De fleksible og stærke elementer i VARIOKIT systemet sikrer, at lasten fra betondækket føres til understøtningen ved brug af meget få komponenter. Understøtningen er endvidere opbygget således, at denne kan rulles videre til næste støbetakt i sektioner.

Hele projektet med dobbeltsporet blev afsluttet i 2012.