You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Nordhavnstunnellen

Nordhavnstunnellen - Forskallingsvognen er konstrueret med en gennemkørselsåbning uden forhindringer, så lastbiler og maskiner til enhver tid kan køre igennem. En absolut nødvendighed pga. af de snævre arbejdsforhold på byggepladsen.
Nordhavnstunnellen - Forskallingsvognen til Nordhavnstunnelen er næsten udelukkende opbygget af systemdele fra VARIOKIT understøtningssystemet – og er derfor særlig økonomisk i brug.
Nordhavnstunnellen -Alt fra en leverandør: PERI har leveret en alt omfattende løsning. Med brug af Alu 75 byggepladstrapper og Prokit EP 110 rækværkssystem er sikkerheden på plads for sjakkene, både på adgangsvejene og under arbejdet med dækforskallingen.
Nordhavnstunnellen - Forskallingsvognen hæves og sænkes med indbygget hydraulik. Resultatet er hurtig ind- og afforskalling samt støbning. Efter en kort indarbejdningsperiode kunne sjakket på kun en dag flytte forskallingsvognen og gøre den klar til støbning.
Nordhavnstunnellen - Væggene i tunnelindgangen er karakteristiske med deres specielle form. De blev udført med projektdesignet dragerforskalling med GT 24 trægitterdragere på speciallængder.
Nordhavnstunnellen - Den nye 620 m lange Nordhavnstunnel udføres som en nedgravet tunnel efter cut-and-cover metoden. Væggene er støbt op mod de indtil 25 m dybe borede søjlevægge. Efterfølgende støbes det 80 cm tykke dæk med en Variokit opbygget forskallingsvogn.
Nordhavnstunnellen - Der indgår også et antal servicebygninger i tunnelbyggeriet. Kravene til disse omfatter vægge med hældning på 15°, runde hjørneområder og et specielt ankermønster. Dette er blevet løst med en projekttilpasset vægforskallingsløsning med Vario GT 24 gitterdragere.

Projekt data

Sted: København, Danmark

 • 620 m lang tunnel med to rektangulære rør med hver 2 kørebaner
 • Udføres som en nedgravet tunnel (cut-and-cover) og støbt efter semi-monolitisk metode (bundplade, vægge og dæk efter hinanden)
 • Arkitektonisk udformede tunnelindgange                     

 

Udfordringer

 • Ca. 25 m lange støbeafsnit
 • Bundplade og vægge med storflageforskalling
 • To 9,10 m brede tunnelrør, der ude i siden buer ind mod midtervæggen
 • Udførelse af en gennemkørselsåbning gennem forskallingen for trafikken på byggepladsen
 • Sikre adgangsforhold og arbejdsstilladser overalt
 • Minimering af behovet for kran samt mulighed for flytning af forskallingen i området under jernbanen i krydsfeltet mellem tunnel og jernbanetrafikken

Kunde

Joint Venture E. Pihl & Søn A.S. og Ed. Züblin AG

Kundefordele

 • Økonomisk fordelagtig løsning på forskallingsvognen bestående af mere end 90 % udlejningsmateriel, med gennemkørselsåbning for arbejdskørsel på byggepladsen
 • Enkel løsning, der hurtigt kunne samles og tages i anvendelse
 • Bærende og flytbare storflageforskallings- og stilladsenheder designet til hurtig fremdrift i byggeprocessen
Brian Andersen, Foreman, Nordhavensvej
Brian Andersen
Formand

Vi valgte PERI primært fordi vi ville være sikre på at have en forskallingsleverandør der altid kan levere og som har den nødvendige tekniske viden om løsninger til denne type af projekt.

 

PERI løsning

 • Fire VARIOKIT dækforskallingsvogne, på hver 13,50 m, kobles sammen for realiseringen af de ca.. 25 m lange betonelementer
 • Etablering af en passage til byggeplads trafik
 • Planlægning af en løsning med vægforskalling til tunnel vægge
 • Armeringsstillads, som kan flyttes som store enheder ved hjælp af transport hjul