You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Holtehallen

Projekt data

Sted: Holte, Danmark

Taget på Holtehallen var så medtaget, at der var behov for en akut udskiftning af samtlige 5.000 m2. Hallen er for mange et samlingssted, og derfor skal den hurtigt kunne tages i brug igen. Det stiller store krav til tidsplanen for hovedentreprenøren Vida A/S, da byggeriet startede i august 2021, og taget skal være tæt og hallen anvendelig, når vi træder ind i 2022.

Udfordringer

Hele tagkonstruktionen med et spænd på 42 meter skal udskiftes under en stram tidsplan, og arbejdet skal udføres uden hensyntagen til vejret. 

Kunde

Vida A/S

Kundefordele

Udskiftning af store tagkonstruktioner stiller betydelige krav til overdækningen, såfremt man vil arbejde hele året, og være beskyttet mod alle vejrforhold. Til trods for en stram tidsplan, kan overdækningen PERI UP LGS 150 nemt og forsvarligt anvendes til det store spænd på 42 meter. 

Brian Stokholm
Sektionsdirektør

De senere år er vi begyndt at få flere opgaver ind, hvor hele tagkonstruktioner på større bygninger skal udskiftes. Det er heller ikke så sært, da mange danske skoler, koncerthuse og sportshaller er bygget i start 70’erne og 80’erne. Mange af tagene kan ikke længere repareres, hvorfor man er nødsaget til at udskifte hele tagkonstruktionen som med Holtehallen.

Vi har tidligere brugt PERI’s overdækning ved etableringen af et nyt tag på en skole for et års tid siden, hvorfor vi bl.a. ved, at overdækningen kan tilpasses bygningens dimensioner. Vi ved også af erfaring, at samlingen og fastgørelsen af overdækningen faktisk er simpel og effektiv. Samtidig anvender vi i forvejen stilladser fra PERI, hvilket gør, at vi er i besiddelse af de fleste nødvendige komponenter.

På internationalt plan har PERI’s LGS overdækning været flittigt anvendt i over 15 år, hvorfor det naturligvis er gennemtestet, så vi er sikre på, at sikkerheden er på plads. Derfor ved vi også, at håndværkerne trygt kan færdes på stilladserne og færdiggøre arbejdet, skulle der komme massiv regn, vind og sne. Det har været en essentiel faktor for os, når byggeriet jo skal foregå i efteråret og vinteren

PERI løsning

PERI UP Flex overdækning LGS150