You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Nyt Ålborg Universitetshospital

Projekt data

Sted: Aalborg, Danmark

Byggeriets størrelse : ca. 170.000 m2 (Samlet)
Projekt økonomi : 4,77 mia. (2016)

Samlet over 100.000 m2 vægoverflader og 120.000 m2 in-situ dæk, og en samlet beton mængde på godt 100.000 m3

Byggeperiode : 2013 – 2019

Udfordringer

Projektets største udfordringer ligger i de massive mængder der skal produceres månedligt igennem hele bygge perioden.

Med undtagelse af facade og center søjler, er øvrige konstruktioner in-situ beton. Alle kældervægge, stabiliserende kerner og vægge, er forskallet, armeret og støbt op på stedet.

Da en del af kerner og vægge ligger mod frie facade sider, er der brugt CB240 klatreforskalling på disse. PERI har her designet og leveret CB240 klatring med tilhørende armeringsstillader. Det har sikret arbejdsmiljø og fremdrift. Platforme er yderligere designet til vægten fra en saks lift for armerings arbejde.

Kunde

MT Højgaard A/S

Kundefordele

Med TRIO’s mange år på markedet, og det høje produktkendskab på byggepladsen, begrænses behovet for at udføre store optegninger.
Forskallingssystemet er logisk, fleksibelt og hurtigt. Det sikrer hurtig fremdrift, med en økonomisk gevinst for alle parter.

Anvendelsen af PERI UP Flex bidrager til sikker og hurtig udførelse. Grundet fleksibiliteten, har det ikke været nødvendigt at kombinere flere forskellige systemer, for at løse enkelte detaljer.

 

 

 

PERI løsning

Kunden har en stor egen beholdning af PERI TRIO materiel, indkøbt til tidligere projekt. PERI har suppleret op med yderligere leje materiel, og leveret tegninger for enkelte af væg opgaverne. Men systemets nemme tilgang har gjort brugen for optegning minimal. Der har under opførelse af de to kældre niveaus K2/K1, og samtidig fundaments arbejder, været op mod 7000 m2 TRIO i brug samtidig.

Til udførelse af de store dækflader ejede kunden ligeledes 2000 m2 formborde, designet og indkøbt til DNU Århus. Størrelsen på disse passede perfekt ind i byggeriets modul mål, og der er derfor blot suppleret op med ca. samme mængde leje materiel.

Formbordene er en kombination af MULTIPROP, MPB Alu Dragere & GT24’ere som strøer. En kosteffektiv og stabil løsning, der sammen med krangaffel sikrer, at godt 25 m2 formbord hurtigt og sikkert skifter etage.

Under byggeriets to sengetårne, er der i foyer-området 3 etagers højde. Her har der været krav om synlige beton overflader på kerner, fra arkitekt og bygherre. Dette er løst med en foring med PERI Birch finér på de allerede klargjorte TRIO forme, samme form setup som øvrige plan – effektivt og med flot resultat.

Den store højde i foyer-området, er løst med en stor PERI UP Flex Bird-Cage opstilling.
Tidsplanen har krævet, at flere områder udføres samtidig. 

Stilladsopstillingen er udført med dækflader for både armerings- og formarbejde på kerneområder, og samtidig gangbroer for arbejdere på de mange store søjler i området.
Endeligt er der under færdig dækflade, etableret fuld arbejdsdæk for arbejdere med etablering af selve dækforskallingen og nedhængte bjælker. En løsning, der dels har sikret optimal sikkerhed, men samtidig gjort det muligt at afforskalle uden al materiel skulle bringes til bunden pr. lift. Samme setup har altså løst adgangs- og arbejdsforhold til flere forskellige arbejdsopgaver samtidigt, optimalt for både tidsplan, sikkerhed og økonomi.

Der har gennem hele projektets forløb, været en tæt dialog omkring den bedste og mest optimale løsning – med stor hensynstagen til kundens beholdning af ejet materiel.