You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kalvebod Fælled Skole

Kalvebod Fælled Skole - MULTIPROP tårne til understøtning
Kalvebod Fælled Skole - Søjler støbt med TRIO forskalling
Kalvebod Fælled Skole - 14 m høje TRIO søjler med ens finér aftryk.
I baggrunden ses dækstøbningerne hvor der benyttes MULTIFLEX til at føre lasterne til terrændæk.
Multiproptårne til understøtning af betondæk
De høje søjler ses forrest, mens dækstøbninger, hvor lasten fra støbningerne skal føres til terrændæk ses i baggrunden.
De høje søjler med TRIO forskalling
14 m høje søjler i TRIO, som skal have ens finér aftryk.
I baggrunden ses dækstøbningerne hvor der benyttes MULTIFLEX til at føre lasterne til terrændæk.
Herudover MULTIPROPPER hele vejen rundt som understøtning af diverse betondæk.
MULTIPROP tårne som understøtning

Projekt data

Sted: København, Danmark

Den 5 etagers skole designet i en cirkelform med sportshal i midten, er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Der er skarpe krav til betonen, herunder søjler på i alt 19 m i højden med ens finér aftryk.
Stern på toppen af sportshallen, skal også have specielt finer aftryk med symmetri af clampshuller.

Byggeperiode: juni 2016 - maj 2017

Udfordringer

De forskellige dæk kan i sig selv ikke bære lasterne fra overstående dækstøbninger. Dette betyder at alt lasten fra dækstøbningerne skal føres hele vejen ned til terrændækket.

De 19 m høje søjler med ens finéraftryk skal støbes i 3 takter, hvoraf den største takt er på 10 m i højden.
Den øverste takt har en stor udsparing som gør at søjlen skal sikres for opdrift.

Kunde

MT Højgaard A/S

Kundefordele

Ekspertise til teknisk svære løsninger & god planlægning af leveringer.

PERI løsning

  • Til dækstøbninger anvendes MULTIFLEX.
  • Til understøtning andvendes MULTIPROPPER med last fordelende GT 24 drager.
  • Til overførsel af laster fra betondæk ned igennem til terrændæk anvendes MULTIPROPPER.
  • Til søjlerne anvendes TRIO forskalling.