You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Øresundstunnellen

Projekt data

Sted: København, Danmark

I år 2000 forbandt Øresundsprojektet Danmark med Sverige med en firesporet motorvej og en dobbeltsporet jernbane. Udover to brotilkørsler, en skråstagsbro og en kunstig ø blev der også etableret en undersøisk tunnel som volumenmæssigt er en af de største i verden.

PERI GmbH Weissenhorns omfattende erfaring med at konstruere monolitiske tunneller gjorde at firmaet vandt licitationen foran 15 konkurrende internationale firmaer. Al planlægning, produktion, transport og montage blev udført på kun otte måneder.

 • længde af tunellen: 4 km
 • konstruktions start: 1996
 • tunnel færdig: primo 1999
 • konstruktionsteknik: Teknikken ”Fri fremskubning” som har været anvendt til broer siden 60’erne, blev i Øresundsprojektet, brugt for første gang i forbindelse med en tunnelstøbning.
   

Udfordringer

 • produktion af tilsammen 20 stk. tunnelforme på hver 176 m lange og 42 m brede, som yderligere blev delt i otte separate sektioner á 22 m svarende til 2800 m³ beton.
 • stram tidsplam
 • nøjagtige og ufravigelige byggeforeskifter

Kunde

Entreprenører på Øresundstunnnellen:

 • NCC AB (Sverige)
 • The Laing Group (England)
 • Boskalis Westminster Dredging B.V. (Holland)
 • Dumez-GTM (Frankrig)
 • E. Phil & Son A/S (Danmark)

Kundefordele

 • opfylder og lever op til gældende regler og forskrifter
 • pålidelig vandtætning i form af titusinder af ankerhuller, der permanent blev forseglet, med PERIs ankersystem, som kan modstå det høje vandtryk, der opstår når betonsektionen placeres på havbunden.
   
Nils Bjelm, Byggeleder, Øresundsbroen
Nils Bjelm
Byggeleder

Øresundstunnellen er verdens største monolitiske tunnel der er bygget. Gennem hele byggeprocessen har PERI indfriet vores forventninger. Selv den stramme tidsplan var ikke et problem, ej heller at leve op til de nøjagtige og ufravigelige byggeforeskifter gennem hele byggepreocessen. PERI har uden tvivl holdt sit løfte hvad angår udførelse,  teknisk viden og support.

PERI løsning

 • To stationære produktionslinjer
 • Hver sektion blev støbt monolitisk, hvor bundplade, vægge og dæk blev støbt i én takt på 30 timer.
 • Til støbning af bundpladen havde man indbygget nogle tilslutningssteder i formen til pumpen.
  Når dækket var færdigstøbt var der en tørretid på 2 dage, hvorefter sektionerne blev oversvømmet i dokken, trukket til havs og placeret på havbunden.
 • Så snart den en sektion var skubbet fri gjorde man klar til den næste støbning.
 • Formene blev trukket tilbage og rengjort, armeringen på 300 tons, som var samlet og bundet i en anden produktionshal, blev herefter kørt ind i støbehallen som én enhed, formene blev kørt frem på plads og man var nu klar til næste støbning.
 • Forskallingsenheden bestod af faste forme til den udvendige forskalling, 5 hydrauliske tunnelforme til den indvendige forskalling, 4 stålgitterdragere og adskillige midlertidige fundamenter.