You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Mærsk Tårnet

Projekt data

Sted: København, Danmark

Mærsk Tårnet er opført i perioden 2012 – 2016 og er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Mærsk Tårnet omfatter et bygningskompleks der bl.a. indeholder auditorium, kantinebygning og forsker faciliteter i de 15 etager over terræn samt 3 kælderetager. Betonkonstruktionerne er støbt på stedet for at mindske vibrationer, som kan påvirke forskernes arbejde og der er generelt stillet meget høje krav til væggenes overflade, som i høj grad bærer præg af arkitektens ønske om et særligt aftryk fra plader og ankerhuller.  

De 3 betonkerner med en samlet højde på 80 meter og med vægtykkelser på 400 mm udgør tårnets bærende konstruktion. Alle kerner har en unik geometri og er udført med buede hjørner.

Hver etage i tårnet har et areal på ca. 1400 m2 og en betontykkelse på 350mm, og spænder fra kernerne til facadens søjler.

Udfordringer

De meget høje krav til de synlige overflader og få ankerhuller i kernevæggene, samtidig med et ønske om, at de 3 kerner skulle støbes forud for dækkonstruktionerne, medførte en specialdesignet formløsning.

I facaden omkring det gennemgående trapperum, var der ikke mulighed for at fastgøre de enorme midlertidige vindskærme, og PERI designede derfor en midlertidig konstruktion med VARIOKIT til at videreføre vindlasterne til bygningens bagvedliggende dækkonstruktioner.

Kunde

Züblin A/S

Kundefordele

De selvklatrende specialdesignede forskallinger til kernevæggene, opfyldte på samme tid de høje arkitektoniske krav og kundens ønske om en kranuafhængig løsning.

Endvidere var PERI i stand til at levere meget store mængder materiel med kort varsel.

PERI løsning

PERI har leveret forskallingsløsninger og materiel til samtlige in situ støbte betonkonstruktioner.

Til de 3 kerner, som er støbt forud for dækkonstruktionerne i tårnet, leverede PERI en hydraulisk selvklatrende RCS løsning med VARIO GT24 vægforskalling og 3D specialforme, som på samme tid tog hensyn til det arkitektoniske aftryk på væggene og den betragtelige vindbelastning i 70 meters højde. Især de få ankerhuller omkring kernernes buede hjørner stillede meget høje krav til forskallingens styrke og stivhed – en opgave som VARIO GT24 Vægforskallingssystemet løste til perfektion.

Til dækkonstruktionerne designede PERI en omkostningseffektiv og tidsbesparende forskallingsløsning med SKYDECK understøttet med MULTIPROP.
SKYDECK drophoved sikrede at panelerne kunne fjernes og genbruges på næste etage allerede efter 1-2 dage, uden at fjerne den bærende understøtning.

Med hydraulisk selvklatrende RCS P beskyttelses paneler, kunne arbejdet med de in situ støbte dæk foregå sikkert og i læ for vinden. Hvert af de afskærmende paneler inddækkede et facadeareal på 33 m2, og var ligesom klatresystemet til støbning af kernerne designet til at modstå vindlaster svarende til en middelvind på 40 m/s.