You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Holløse Møllebro

Projekt data

Sted: Herlufmagle, Danmark

I 2004 blev der foretaget et særeftersyn på to betonbroer over Susåen ved Holløse Mølle. Særeftersynet afslørede at broernes tilstand var forringet i en sådan grad, at den økonomisk mest fordelagtige strategi var at totaludskifte begge broer.

Et af bygherres ønsker var at de nye broer skulle udformes i tråd med det meget idylliske område omkring den fredede Holløse Møllegård. Broerne blev projekteret med det formål at matche områdets karakter, ved bl.a. at tilføje beklædning af landfæsterne med tilhuggede granitblokke, samt traditionelle stensætninger på skråninger.
 

Udfordringer

Broens østlige landfæste kredser op til Møllegårdens granitstenssokkel, blev de udførelsesmæssige metoder nøje overvejet, for i størst mulig grad at minimere påføring af skadelige vibrationer.

For at skåne Møllebygningen valgtes derfor borede pæle som funderingsmetode, frem for at ramme betonpæle.
Broen for hovedforløbet er udformet som 30 m lang 2-fags vejbro.

I forbindelse med udgravning for fundamenter viste det sig, ikke overraskende, at den gamle bro var funderet på egetræspæle. Pælene måtte alle fjernes førend borearbejdet kunne igangsættes.

Under funderingsarbejdet, viste der sig desuden et behov for at etablere nogle særdeles effektive tørholdelses-foranstaltninger idet vandtilstrømningen viste sig at være gevaldig. Bropillerne blev derefter støbt med TRIO forme.
 

Kunde

MT Højgaard A/S

PERI løsning

Broens bærende overbygning består af OT-spændbetonelementer og in-situ støbte kantbjælker.
Kravet til understøtningen af disse kantbjælker var at den ikke måtte stå af i åen, så derfor udarbejdede PERI en kantforskallingsløsning, som inkluderede arbejdsdæk, med TRIO forme og stålkonsoller i VARIOKIT konstruktionsmoduler, som blev forankret på siden af broen i OT-spændbetonelementerne.