You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Systematic

Projekt data

Sted: Århus, Danmark

Systematic´s nye hovedkontor, bliver et 15 etager højt byggeri tegnet og udarbejdet af Erik Arkitekter og Niras.

Byggeriets Størrelse : ca. 9.000 m2

Byggeperiode : 2018 - 2019

Udfordringer

Der har fra bygherres side været et ønske om, at alle beton overflader udføres i en kvalitet der kan stå som færdige overfalder.

Allerede under tilbudsfasen, har PERI sammen med Aarsleff fundet en løsning, hvor MAXIMO systemts systematiske panelstørrelser og centralt placerede ankerpunkter, kan udnyttes og dermed imødekomme bygherres ønsker, uden at opbygge specielle forme til formålet.

Der er blevet udført opstalter af alle vægge, der er godkendt af arkitekten forud for opstart. Der har på kryds af både arkitekt, bygherre, kunde og PERI været foretaget besøg på lignende pladser hvor MAXIMO også har været anvendt til synlige overflader. Således har der igennem hele processen været en bred forventningsafstemning.

Som noget nyt, blev der etableret en workshop direkte på pladsen – hvor tekniske tegnere fra PERI, sammen med såvel sjakbajs som formand har foretaget optegninger på pladsen. Dette medførte en betydelig minimering af misforståelser og gav samtidig muligheden for langt hurtigere at foretage ændringer og justeringer når alle parter var samlet foran skærmen.

Kunde

Aarsleff A/S

Kundefordele

Nyt set-up med workshop på byggepladsen, minimerede misforståelser, og gav mulighed for hurtig og effektiv justering og tilrettelser undervejs.

PERI løsning

Bundpladen for tårnet blev løst med simpel ensidig forskalling, hvor forankring er foretaget ind på armeringen. MAXIMO’s færre- og centralt placerede ankerpunkter – har været optimal for dette projekt.

Vægforskalling i de to kerner er hovedsageligt støbt i 90cm forme, for at sikre et ensartet mønster. De tykke 50cm vægge er løst med vores ensidige ankerteknik, der gør afstandsrør overflødige. Den tætte armering, især i nederste etager, ville have gjort det nærmest umuligt at bruge de traditionelle ankre med rør, simpelthen pga. disse ville fylde for meget.

For at bære forskallingen i trappe- og elevatorkernerne, er der opbygget BR skaktplatforme. Disse er designet sammen med kunden som adgangsveje fra forrige etage. Fra de nedhængte platforme, er der adgang op til skaktformen, som ved hjælp af MAXIMO skakthjørner, krympes efter støbning, og løftes samlet ned.
Igen har den ensidige ankerteknik gjort, at der alene ved anhugning af formen, og udløsning af krympehjørnerne, har været brug for personer på den indvendige side.
Det har udløst store tidsbesparelser, men også øget sikkerheden, da både aktivering af krymp og anhugning foretages fra platformsnivau – og kæder er ført ned, således at disse også nås fra platformen.

Dækket over anden sal, der bærer de oven liggende etager, er 1,5m tyk og udført med stor udkragning. Muligheden for anvendelse af MULTIPROP tårne blev undersøgt, men det viste sig at være mest optimalt med en PERI UP FLEX understøtningstårn opstilling, både økonomisk, men også sikkerhedsmæssigt, da der under det færdige dæk kunne udføres et fuldt arbejdsdæk. Dette gjorde også montagen af GT24 dragere både hurtigere og mere sikkert.

For udførelsen af dækforskalling der valgt en løsning med formborde. Disse blev opbygget af MPB24 aludragere og MULTIPROP med MRK Hegn imellem. En løsning sjakket har været bekendt med fra tidligere pladser, og en løsning der skaber stabilitet, sikkerhed og gode muligheder for udkragninger. Endda områder med udkragninger der gør det muligt og krane en lift ud for både armerings- og formarbejder.