You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Pasteurs Tårn

Projekt data

Sted: København, Danmark

Carlsberg Byen er centralt placeret i København, og er ved at transformere sig til et helt nyt bykvarter. Kvarteret kommer blandt andet til at bestå af en række tårnhuse, hvoraf det største, Pasteurs Tårn, med en højde på 120 meter, bliver Københavns højeste boligbyggeri. 

Pasteurs Tårnet bestående af 37 etager, hvoraf 33 etager er til lejligheder, er tegnet af arkitekter fra Wingårdhs i Göteborg og nederste 4 etager er til erhverv designet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Udførelsesarbejdet begyndte i juni 2018 med at etablere 720 meter slidsevægge i forbindelse med etableringen af byggegruben. Arbejdet med byggegruben inkluderer også et omfattende jordarbejde med udgravning og bortkørsel af cirka 85.000 kubikmeter jord. Byggegruben stod færdig i juni 2019, herefter begyndte betonarbejderne med støbning af fundamenter, bundplader og kældervægge.

Derefter tager byggeriet for alvor fart med etablering af en parkeringskælder i 3 niveauer, opførelse af det 120 meter høje boligtårn og tilhørende karréboliger samt erhvervs- og detailbyggeri. Byggeriet forventes at stå færdigt juni 2022.

Byggeriets samlede størrelse: Ca. 76.400 m2

Udfordringer

- Krav om støbning af en etage hver 6. dag.
- Arbejdet skulle udføres med så lidt brug af kran som muligt. 

Kunde

Per Aarsleff A/S

Kundefordele

Opsætning af SKYMAX dækforskalling fra underliggende dæk gjorde opstilling nem for kunden, samtidig er SKYMAX kompatibel med de anvendte MULTIPROP dækstøtter, hvilket samlet har optimeret processen.

PERI løsning

Kombinationen af SKYMAX dækforskalling og MULTIPROP dækstøtter gjorde processen med opbygning inden støbning hurtigere, da de store SKYMAX paneler monteres hurtigt og let fra underliggende dæk. Derudover bidrog MAXIMO forskallingsløsning med  den ensidige ankermontage, til at støbningen af beton gik hurtigere. Med disse produkter og opstillinger var det muligt at imødekomme kundens ønske om støbning på maks. 6 dage pr. etage.

Kundens ønske om udførelse med anvendelse af så lidt kran som muligt, blev løst med klatringsløsningen RCS-C og RCS-P.