You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Udvidelse af sikkerhedskontrol, CPH CSC

Projekt data

Sted: København, Danmark

Københavns Lufthavn skal i de kommende år udvides for at kunne håndtere en øget passagertilgang fra de nuværende 25 mio. til forventeligt 40 mio.

Den nuværende sikkerhedskontrol skal derfor udvides fra 18 til 24 spor og arealet foran sluserne fordobles og vil i fremtiden nå ca. 20 meter længere ud i det område som før var parkeringsareal.

Udfordringer

Den omgivende og bærende stålkonstruktion er ikke understøttet af søjler i facadelinjen. Derfor er hele den udkragede konstruktion udført med en pilhøjde på 30mm og selve nedsænkningen af de støbte felter mellem ståldragerne skulle derfor udføres efter en nøjagtigt fastlagt protokol for at undgå revnedannelser. Endvidere var det et naturligt krav fra bygherren at belastninger på det eksisterende dæk over parkeringskælderen ikke blev for høje samt at alle midlertidige konstruktioner blev dokumenteret iht. DS/EN 12812. 

Kunde

Hoffmann A/S

Kundefordele

En komplet forskallingsløsning som tager hensyn til de omgivende stålkonstruktioner samt den reducerede bæreevne af det eksisterende dæk over parkeringskælderen underneden og som kan eftervises og dokumenteres iht. de gældende normer.

 

Claus Bjørk Gaard - Projektleder Hoffmann
Claus Bjørk Gaard
Projektleder

Vi valgte PERI som leverandør fordi de allerede i tilbudsfasen leverede projektspecifikke løsninger sammen med tilbuddet. Og med kravene til dokumentation iht. DS/EN 12812 og DS 2427 vidste vi, at PERI ville være den rigtige samarbejdspartner til at løse opgaven.

I udførelsen har Hoffmann og PERI haft en god koordinering af det endelige forskallingsdesign og leverancetidspunkterne, som har medvirket til at Hoffmann har kunnet overholde byggeriets tidsplaner

PERI løsning

Hensyntagen til stålkonstruktionen samt dækket over parkeringskælderen, som kun tillod en begrænset punktlast, medførte en løsning med MULTIFLEX hvor dækforskallingen kan tilpasses fleksibelt og understøtningstætheden planlægges efter ønsket om en begrænset punktlast.

Endvidere sikrede løsningen og leverancen fra PERI, lige fra finér henover system forskallingsvinkler til Multipropper, at den komplette midlertidige konstruktion kunne dokumenteres og kontrolleres iht. de gældende normer.