You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Varbergparken bro

Projekt data

Sted: Haderslev, Danmark

Ny vej- og stibro med tilhørende stamvej til boligblokkene i Varbergparken i Haderslev. Projektet blev udført for Haderslev Andels Boligforening – og er en del af en helhedsplan, hvor man i forbindelse med renovering af bebyggelsen gennemfører en forbedring af infrastrukturen i området, hvor broen bl.a. skal benyttes af de busser, der kører til og fra bebyggelsen.
Men det er ikke kun trafikale fordele som broen bringer med sig, den bliver også en boligsocial gevinst.
Hvis ind- og udgangen til et område er den samme, så færdes man der kun hvis man har et ærinde, hvilket kan virke isolerende. Med broen bliver der åbnet op for Varbergparken og området bliver en mere integreret del af byen.
 

Udfordringer

En 45 meter lange bro skal lette adgangen til og fra Varbergparken og er det første stykke vej som er bygget med støtte fra Landsbyggefonden.
 

Kunde

CJ Anlæg

Ole Christian Sandstad
Ole Chr. Sandstad
Entrepriseleder

Et ekstra arbejdsdæk er en helt fantastisk idé. I stedet for at kravle otte meter op, kan mine folk nu arbejde trygt på det ekstra dæk. Arbejdsdækket tjener helt sikkert sig selv hjem igen. Ikke mindst fordi folkene meget lettere kan udføre det svære arbejde, så her sparer vi penge ved et mindre tidsforbrug for slet ikke at tale om en meget mindre risiko for arbejdsskader.

PERI løsning

PERI leverede forskalling og understøtning til brodækket, endevederlag, søjler og bjælker.

Selve understøtningen blev udført i PERI UP ROSETT med et ekstra niveau, hvor der blev etableret et arbejdsdæk nogle meter under det kommende brodæk.
Dette arbejdsdæk blev opført for at give medarbejderne en solid og sikker platform at stå på ved montage af dækunderstøtningen og dækforskallingen.
Arbejdsdækket var fuldstændigt vandret og alt hvad der skulle være med hældninger og fald blev udført nemt og bekvemt fra arbejdsdækket, hvor medarbejderne var fri for at kravle mange meter op i vejret, men kunne nøjes med en skammel der, hvor man ikke kunne nå længere.