You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Flyover Nordhavnsvej

Projekt data

Sted: København, Danmark

Nordhavnsvej i København skal tilsluttes Helsingørmotorvejen nord for Ryparken station.

Til dette anlægsarbejde skal der udføres en tosporet frakørselsrampe, der forbinder Helsingørmotorvejens sydgående spor med Nordhavnsvej. Rampen skal bygges som en flyover, hvor den hæves op på en bro, der føres henover motorvejen.

Broen støbes i hævet position således at trafikken kan glide uhindret igennem i byggeperioden.

Byggeperiode: februar 2014 til ultimo 2015.

Udfordringer

Flyover-broens udfordrende geometri med dobbeltkrumme kurver og hældninger stiller høje krav til planlægningen og udførelsen af understøtnings- og forskallingsarbejdet.

Der er ikke én eneste ret linje i hele projektet så derfor kræver planlægningen stor omhyggelighed og præcision.

Kunde

Züblin

PERI løsning

Understøtningen består af PERI UP understøtningstårne i enderne og midten samt HD 200 Giganttårn systemet i gennemkørselsåbningerne.

For at kompensere for broens krumning og hældning, blev hver understøtningsrække designet individuelt, således at der kunne justeres op og ned i forhold til geometrien.