You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bro 58.20 - Motorvejskryds Rødovre

Projekt data

Sted: København, Danmark

Udviddelsen, som var inddelt i 4 etaper, hvor etape 1, 2 og 4 blev afleveret i 2008 og den nok mest komplicerede del af udvidelsen etape 3, som strækker sig fra Slotsherrensvej til lidt nord for Roskildevej blev afleveret i efteråret 2011 og indeholdt bland andet en forbindelse af Frederikssundsmotorvejen med Motorring 3 herunder anlæg af ny Bro 58.20, en overføring over Jyllingevej for en af de nye ramper. Dette nye store motorvejskryds i 3 etager kommer i fremtiden til at hedde ”Motorvejskryds Rødovre”. 

Udfordringer

Pihl & Søn udførte den nye Bro 58.20 i insitu støbt, efterspændt beton, som blev etableret i hævet position for efterfølgende nedsænkning. Idet der i hele anlægsperioden skulle bibeholdes kørende trafik i begge retninger underneden var det essentielt for valget af understøtning, at systemet kunne nedføre store koncentrerede belastninger i få linier. PERIs HD200 understøtning viste sig derfor at være ideelt til løsning af denne opgave. De dimensionsgivende belastninger i hver af de 4 linier (hhv. 1 i hver side og 2 i midterrabatten) befandt sig i omegnen af 4000 – 5000 kN svarende til 400 – 500 tons. 

Kunde

E. Pihl & Søn A/S

Ander Juul - Fomand
Anders Juul
Fomand

Vi har valgt PERI´s understøtningssystem HD 200 til opgaven, på grund af systemets høje bæreevne, enkle opbygning samt vægtmæssigt lette komponenter. Systemet har mange gennemtænkte detaljer, som f. eks. centreringslisternes udformning

PERI løsning

PERIs HD 200 er et understøtningssystem bestående af fordelingsbjælker og aluminiumssøjler med bæreevner på 200 kN (20 tons). Søjlerne og bjælkerne består af individuelle sektioner i forskellige mål, som kan sammensættes så netop den givne opgave kan løses med mindst muligt materiel. De bærende stålprofiler (HE800B) som spændte over vejen havde vederlag på en halvmåneformet centreringsliste på fordelingsbjælken som afleverer lasten til søjlerne. Grundet de strenge krav til projektering og udførelse af brounderstøtninger har PERIs tekniske afdeling naturligvis, som ved alle broopgaver, bistået med projektering og optimering af understøtningen på Bro 58.20, således dette kunne godkendes af Vejdirektoratets rådgiver.

HD 200 systemet har et væld af fordele som vanlig stilladsunderstøtning ikke tilbyder. De fastmonterede koblinger på søjlesektionerne kan betjenes uden brug af værktøj og de lette aluminiumssøjler gør det muligt at montere disse manuelt. Endvidere er søjlerne forsynet med et indvendigt gear i fodstykket således sænkning foregår med akkumaskine i et kontrolleret tempo selv ved høje belastninger. Herefter kan de bærende stålprofiler let demonteres med brug af Excentervognen. De vandrette kræfter fra støbning, vind mv. føres til fundament via systemets vindkryds samt fasthold til eksisterende konstruktioner ved sammenspænding eller brug af skråstivere.   

PERI systemer på projektet