You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MAXIMO Vægforskalling

Overblik

På trods af brugen af færre medarbejdere til arbejdsopgaven, er det bevist at MAXIMO er op til 50 % hurtigere end konventionel systemforskalling. Dette blev bekræftet af uafhængige tidsmålinger fra IZB (Institut für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau) i den nye udgave af manualen ”Arbeitsorganization Bau” i det reviderede afsnit ”Forskalling, Systemforskalling, Vægge og Søjler”. Tidsmålingerne tager ikke kun udgangspunkt i forskalling og afforskalling, rengøring og påførelse af slipmiddel, men også i konstruktionsafbrydelser såsom hjørner, T-samlinger, forskudte vægge og formoverbygninger. Den ensidige anker montage, hvor kun én mand kræves, reducerer markant tiden for opstilling og afforskalling. Derudover muliggør det definerede arrangement af ankerpunkter, et visuelt tiltalende design af rene betonoverflader uden aftryk af ubrugte ankerhuller og fri for betonudsivning ved uforseglede ankerpunkter.

Hurtigere
Formankre monteret fra én side uden afstandsrør og konus

Effektivt
Systematiseret, reduceret antal ankerhuller

Ren finish
Forbedret beton finish, pænt aftryk fra samlinger og ankerpunkter


Tekniske detaljer

 • Med MX anker teknik monteret fra én side til vægtykkelser fra 15 cm til 60 cm, tykkere vægge med DW  ankre
 • Reduceret behov for passtykker med 6 formhøjder fra 30 cm til 3.30 m og 5 formbredder
 • Maksimalt tilladeligt frisk betontryk 80 kN/m²
 • Pæn og ren samling- og ankeraftryk med reduceret antal ankerpunkter, op til 40 % mindre end konventionel systemforskalling
 • Centralt placerede ankerpunkter sikrer et flot mønster
 • Hvert ankerpunkt anvendes, lukning af ubrugte ankerhuller er derfor ikke nødvendigt
 • Ensidig anker montage, vægtykkelse indstilles på MX ankret
 • Konsoller og platforme som systemløsninger for sikre arbejdsforhold
 • Godkendte vand- brand- og lyd- tætningsteknologi med test certifikater
 • Fuld kompatibelt med TRIO systemforskalling
 • Kan anvendes med både MX og DW ankersystemer 
 • Pulverlakerede overflader mindsker betonens klæbeevne og gør rengøringen lettere
 • Forbedret korrosionsbeskyttelse af alle indvendige stålprofiler
 • Reference værdier for arbejdstiden er mellem 0.15 t/ m² og 0.38 t/ m² - dette betyder op til 50 % mindre arbejdstid i forhold til konventionel systemforskalling

Udvidet program

MAXIMO forme samt indvendige hjørner og skaktelementer er tilgængelige ved højder på 3,00 m og også 3,60 m. Disse yderligere formhøjder er tilgængelige på bestilling og garanterer yderligere tidsbesparelser ved store højder. F.eks. i høj-kvalitets byggeri eller til underjordiske garager. De 3,00 m høje forme kræver blot 2 ankre og betyder yderligere besparelser af tid. MX18 ankersystem anvendes til vægtykkelser på op til 60 cm.

MXP Platform
Platformsystemet med maksimal sikkerhed for MAXIMO og TRIO systemforskallings udvidet program

MXH MAXIMO opvarmet forskalling
Især for markeder med koldere klima, f.eks Skandinavien, har PERI udviklet MAXIMO MXH opvarmet forskalling. Den nye PERI løsning tillader brug både sommer og vinter med kun ét forskallingssystem.
For at bruge det nye system, er MAXIMO forme meget enkelt udstyret med varmelegemer. Montagen af forskallingen og varmeelementerne udføres horisontalt; kun 2 monteringsbolte er påkrævet på de 4 panelhjørner hver gang. Standardhøjden på varmelegemerne er 2,70 m med standardbredder på 2,40 m og 1,20 m. Tilsvarende forlængelseselementer og praktiske detaljer såsom egnede udsparinger til BFD formlåse samt til at forbinde beslagsystemet sikrer en effektiv anvendelse af den MXH opvarmet forskalling.

MXK konsolsystem
MXK konsolsystem fungerer som en arbejdsplatform på MAXIMO og TRIO. Det modulære design og de lette, manuelt samlede systemkomponenter sikrer hurtig montage og en høj grad af omkostningseffektivitet. I modsætning til traditionelle løsninger, tilbyder det modulære system forudmonterede enkelt komponenter, f.eks MXK Stilladsdæk eller PROKIT PMB sikkerhedshegn.

MX Skakthjørner
MX Skakthjørner tillader hurtig flytning af komplette skaktforme. Montage og demontage udføres nemt fra et sikkert sted på arbejdsniveauet.


Dokumenteret effektivitet

Forskallingstider reduceret med 50 % med MAXIMO

MAXIMO Rammeforskalling
Afhængigt af byggepladsforholdene, slog det tyske forlag ZTV fast, at arbejdstiden, ved brug af MAXIMO, befinder sig mellem 0.15 t/ m² og 0.38 t/ m². Det betyder en tidsbesparelse på op til 50 % sammenlignet med konventionel systemforskalling.

MAXIMO MX Anker
Effektivt: Det specialdesignede MX anker betyder ensidig, uden person på modsatte side, forskallingsmontage og anvendes uden brug af afstandsrør og konusser.

Reference Tider MAXIMO
I november 2013 blev det fuldt reviderede afsnit: ”Forskalling, Rammeforskalling Vægge Søjler“ udgivet fra håndbogen ”Arbeitsorganisation Bau“. (Billede: ztv Zeittechnik-Verlag GmbH)

Nye arbejdstidsreferencer for systemforskalling

Referencetiderne indeholdt i håndbogen fra ”Arbeitsorganisation Bau“ er et værdifuldt grundlag for beregninger på byggepladserne i Tyskland. Med MAXIMO, indeholder den nyeste version for systemforskalling for første gang nogensinde et system med ensidig ankermontage – hvilket er bevist at kunne nedsætte arbejdsmængden med op til 50 %.
Afsnittene i håndbogen dækker over en bred vifte af arbejdsoperationer vedrørende bygningskonstruktioner og er et essentielt værktøj for ingeniører, projektledere og tilbudsberegnere. Fra november 2013 erstatter det reviderede afsnit for ”Forskalling, Rammeforskalling Vægge Søjler“ de 10 år gamle tabeller (i Tyskland kendt som ARH tabeller). Værdier for arbejdstiden vedrørende forskalling af vægge og søjler er blevet opdateret betragteligt. Referencetiderne bygger på omfattende tidsberegninger af anvendelsen på byggepladser af varierende størrelse og kompleksitet. De refererede tidsværdier tager ikke kun højde for forskalling og afforskalling, rengøring og påførelse af slipmiddel, men også afbrydelser såsom hjørner og T-samlinger.

For første gang foretog instituttet også tidsberegninger for vægforskalling med ensidig ankermontage. Arbejdstiden ved brug af MAXIMO systemforskalling skilte sig i høj grad ud fra samme beregninger ved brug af konventionel systemforskalling, hvilket mere eller mindre er sammenlignelige. Afhængig af plan geometrien og formhøjden, er referencetiderne for PERI MAXIMO mellem 0.15 t/ m² og 0.38 t/ m² - dette betyder op til 50 % mindre arbejdstid i forhold til konventionel systemforskalling. Forlaget “Zeittechnik Verlag” har for nyligt udgivet en række arbejdsstandarder, hvori de bekræfter at det innovative PERI system bidrager til betydeligt hurtigere arbejdsgange.

Har du spørgsmål?

Vi kommer gerne med råd og vejledning eller sender yderligere information.

Kontakt os