You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Formolie

PERI Bio Clean

PERI Bio Clean er et flydende, kemisk-fysisk virkende betonslipmiddel, baseret på mineralsk olie. Det kan bruges til alle forme og byggeredskaber.

Anvendelsesområde

 • Såvel for sugende som for ikke-sugende formplader som fx. brædder, belagte storflader, formoverflader, stål osv.
 • Krybeolieegenskaber regenererer formoverflader med harpiksdannelser
 • Beskytter trædele mod råd, svamp osv.
 • Forhindrer rust på byggeredskaber og maskiner, som fx. betonblander, betonstøbekar osv.
 • Får gevind på dækstøtter og spindler til at gå let.

Anvendelse

 • Arbejdstemperatur: - 20°C til + 50°C.
 • Forbrug: 1 l til ca. 50 til 90 m2 form (afhængig af sugeevne)
 • Den vigtigste og alment gyldige regel er: Tynd og jævn påføring.
 • Påføring kun med PERI sprøjteapparat og bred stråledyse. Arbejd altid med højt tryk for at fordele slipmidlet jævnt. Det kan ikke anbefales at bruge en pensel eller lignende til påføringen, da påføringen så sker meget ujævnt.

  Giv agt:
 • Stærk overdosering kan føre til, at betonoverfladen danner pletter, gryn og pudder og virker vandafvisende.
 • Inden den første anvendelse skal elementsiderne i stablen sprøjtes.
 • Bagsiden af formen skal sprøjtes efter den første opstilling og derefter ca. hver 4. uge.
 • Sprøjtning skal ske straks efter afforskalling, da Bio Clean løsner beton, som hænger ved, og på den måde lettes arbejdet med rengøring.
 • Grundlæggende bør man fremstille prøver ved hver 1. anvendelse.

PERI Plasto Clean

Produktbeskrivelse

PERI Plasto Clean er et mineraloliebaseret, ikke-vandopløseligt slipmiddel, som ikke indeholder opløsningsmidler. PERI Plasto Clean er hydrofil og reducerer dannelsen af porer og lunker. Misfarver ikke betonoverfladen, rækker langt og er derfor ekstremt økonomisk. Biologisk let nedbrydelig iht. OECD direktiv 301 c(MITI Test). Fri for voks og silikone.

Tilsigtet brug:

 • Reducering af grænseoverfladespænding mellem form og betonoverflade = vandskyende effekt.
 • Til alle plast og plastbelagte støbeforme samt forskallingsplader med fenolharpiksfilm.
 • Ekstremt gode resultater på glatte, krævende betonoverflader. Reducerer poredannelsen markant. Den hydrofile egenskab reducerer overfladespændingen og slipmidlet trænger utroligt godt ned i forskallingshuden, hvilket medfører en fremragende befugtning.
 • Forhindrer rust på entrepenørudstyr og -maskiner, som fx betonblandere, støbekar osv.
 • Får gevind på spindler og dækstøtter til at gå let.

Anvendelse

 • Driftstemperatur -15 ºC til + 80 ºC
 • Vigtigste og generelt gældende regel:
  • Påføres i et tyndt og jævnt lag.
  • Vejledende påføringsmængde 20 g/m2 (iht. forskallingstype)
  • Kraftig overdosering kan medføre pletter, aflejringer eller slitage på betonoverfladen.
 • Påføres med PERI sprøjteapparat og bred dyse. Benyt altid højt tryk (> 3 bar) for at fordele slipmidlet jævnt. Det anbefales ikke at påføre med pensel o.l. da dette medfører en ujævn påføring. Inden første brug, sprøjtes elementets sider i stakken.
 • Sprøjt bagsiden af forskallingen efter den første opsætning og gentag ca. hver 4 uge.
 • Sprøjt straks efter afforskallingen, da PERI Plasto Clean løsner fastsiddende beton, og dermed reducerer rengøringsarbejdet.
 • Når det anvendes korrekt, påvirkes betonoverfl adens videre behandling med puds, tapet, farve og keramik ikke negativt.
 • Generelt bør der foretages en test, før hver første brug.

Leveringsformat:

 • PERI Plasto Clean leveres klar til brug i en plastdunk på 20 liter eller en metaltønde på 208 liter.

Opbevaring, transport og mærkning:

 • Holdbarhed under opbevaring: 36 måneder ved temperaturer på 0-40 ºC.
 • Dette er ikke et farligt materiale jfr. forskrifterne om transport på land (ADR), til vands (IMDG) og i luften (ICAO)

Har du et spørgsmål?

Vi kommer gerne med råd og vejledning eller sender yderligere information.

Kontakt os

Slipvirkning i kraft af:

 1. Kemisk:
  Tilsætningsstoffer, der reagerer med betonens alkaliske bestanddele. Herved opstår der sæber, der understøtter separeringen.
   
 2. Fysisk:
  Reducering af grænseoverfladespænding mellem form og betonoverflade = vandskyende effekt.