You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

26
okt.
26
okt.

Tidsbesparende metode frigiver arbejdskraft og forbedrer arbejdsforholdene

26. okt. 2022


InSite Construction ISC

Da kældervæggene i det kommende 8 etagers kontorbyggeri ved Europaplads i Aarhus skulle støbes i in-situ beton, blev der anvendt støbetryksmåleren ISC (InSite Construction). Med måleren kunne man nøjagtigt aflæse, hvor meget flydebeton, der måtte fyldes i støbeformene ad gangen. De præcise målinger gjorde, at man kunne støbe de knap 6,5 meter høje vægge på omtrent den halve tid. Samtidig gjorde det arbejdet nemmere, og det krævede kun én udførende frem for to, hvilket gav fagentreprenøren Aarsleff mulighed for at allokere arbejdskraft til andre opgaver på byggepladsen.

Et nyt kontorbyggeri ved Europaplads i Aarhus har fået støbt deres knap 6,5 meter høje kældervægge i in-situ beton ved hjælp af et nyt værktøj – nemlig en støbetryksmåler kaldet ISC (InSite Construction). Måleren placeres frit mellem støbeformene, hvorefter man via en applikation på computeren eller telefonen kan aflæse støbetrykket i realtid. Således kan man justere og derved optimere støbehastigheden.

- Sjældent har jeg oplevet så udpræget en støbefeber, som kom til udtryk ved Europaplads i støbningen af kælderen med brug af vores nye trykmåler. Glæden skyldes dels fascinationen af ISC, men nok mest af alt dens betydning for Aarsleffs arbejde med støbning af de høje kældervægge, hvor de kan spare en masse tid og arbejdskraft, fortæller PERI Danmarks salgsingeniør René Østergård.

Tidsbesparende metode frigiver arbejdskraft og forbedrer arbejdsforholdene

Betonstøbningerne i kælderen dækker over ensidige vægge op mod spuns og til sekantpæle, hvorfor man kan kategorisere projektet som en specialstøbning. Til sådan en opgave ville man normalt allokere to personer og en god portion arbejdstid, men den viden, som støbetrykmåleren fører med sig, optimerer arbejdsgangen markant i forhold til tid og antal medarbejdere.

- Ved en støbning som denne med væghøjder på 6,35 meter støbes der normalt 1-2 meter per time, hvor det normalt vil tage to personer ca. 6-8 timer per støbning. Nu har vi på Europaplads set, at det med hjælp fra ISC tog én mand blot 3-4 timer per støbning, udtaler René Østergård, der suppleres af Aarsleffs produktionsleder Ole Lind-Larsen:

- Det giver en helt ny indsigt, at vi konstant kan følge trykket og se, hvordan de forskellige støbepunkter opfører sig. Samtidig giver det en stor forbedring af arbejdsvilkårene for de udførende, da de slipper for at skulle stå med en stavvibrator. Desuden frigives der arbejdskraft, da vi fx kunne nøjes med én person til støbningen fremfor to.

Erfaring skabes fra projekt til projekt

Støbetryksmåleren anvendes som opstartsværktøj til de første 2-3 støbninger, hvorefter man har indsamlet nok viden og data til de resterende støbninger. Derfor er ISC relevant i begyndelsen af projekter, hvor der skal støbes in-situ beton – og særligt til specialløsninger som med kontorbyggeriet ved Europaplads.

- Vi anvendte PERIs støbetryksmåler til de første støbninger, hvorefter vi brugte erfaringerne fra de indkomne data til de resterende støbninger af kælderen. Den erfaring kunne anvendes 1:1, fordi det er de samme støbninger, vi skulle foretage. Ved næste byggeprojekt skal vi derfor igen bruge ISC i starten til de første støbninger, der så danner præcedens for de resterende, afrunder Ole Lind-Larsen.

Kontorbyggeriet bliver på hele 19.000 m2 og forventes at stå færdigt i løbet af 2023.

For yderligere billedmateriale
og koordinering af interviews

Kontakt

Helle Facius
E-mail
Telefon